Tư vấn giáo dục
Ms.Thơ
Điện Thoại : 0933.168.169
Phòng Tuyển sinh
Điện Thoại : 04.3555.3560
154
882579
Hội chợ Xuân 2014
 • Hội chợ Xuân 2014
  Hội chợ Xuân 2014
 • Kỹ Năng Sống: xử lý kẹt thang máy
  Kỹ Năng Sống: xử lý kẹt thang máy
 • Giờ học khám phá thiên nhiên bằng tiếng Anh- cây H
  Giờ học khám phá thiên nhiên bằng tiếng Anh- cây H
Giờ học giao thông
 • Giờ học giao thông và vở kịch " Trâu Vàng & Thỏ Tr
  Giờ học giao thông và vở kịch " Trâu Vàng & Thỏ Tr
Giờ học tiếng Anh của bé
 • Let
  Let's say Hi.. Hello cùng với thầy Alex
 • Giờ học tiếng Anh vui nhộn
  Giờ học tiếng Anh vui nhộn
 • KỂ TRUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
  KỂ TRUYỆN: DÊ ĐEN VÀ DÊ TRẮNG
 • how to make salad
  how to make salad