Phòng học mới của lớp Lá 2
Phòng học mới của lớp Lá 2
Bắt đầu từ ngày 4/11/2013 lớp Lá 2 sẽ được chuyển lên phòng học mới là phòng số 8 tàng II.
Kính mời phụ huynh tham quan phòng học mới của các con.


(Góc xây dựng)


(Góc Tiếng Anh)


(Bé tập làm bác sỹ)(Góc chơi tự do của bé)


(Góc gia đình)


( Tập đi siêu thị)


( Góc học tập)

CÁC TIN TỨC KHÁC
1