Học tiếng Anh - chủ điểm: Trung Thu

Tháng

Nội dung giảng dạy

Mục tiêu

9/9-4/10

 Topic: Mid-Autumn and kindy garden

Chủ điểm: trung thu

Vocabulary:

+ Mid- Autumn Festival, Moon, Moon-cake, star, sky, lantern, candy, candles,…

Structure:

+ I like +…

Bài hát: Twinkle, twinkle, little star

Chủ điểm: Trường mầm non

-Vocabulary:

+ School, classroom, crayon, toys, pencil, swing, seesaw, sandbox, teddy bear

-Structure:

+ This is my…(classroom, school…)

+ Play with me.

   Ok. Let’s …(swing, slide…)

Bài hát: Hello teacher

 

 

Sau khi hoàn thành chương trình  chủ điểm trung thu, các bé biết được

- Từ vựng:

+ Tết trung thu, mặt trăng, bánh trung thu, ngôi sao, bầu trời…

- Cấu trúc:

+ Con thích…

Từ vựng:

+ Trường học, lớp học, bút sắp màu, đồ chơi, bút chì, cái đu, bập bênh, hộp cát

Cấu trúc:

+ Đây là…của tôi.

+ Chơi với tớ đi

  Được rồi. Mình cùng chơi…đi

CÁC TIN TỨC KHÁC
1