Học tiếng Anh về nước, mùa hè và các hiện tượng tự nhiên

Camellia International School

Leaf’s class (4-5 years old)

Tr­ường: Mầm Non Hoa Trà My

Lớp: Lỏ (4-5 tuổi)

      The content kids will learn in April

Nội dung bé học tháng 4

Topic: Water, summer and naturalphenomena

Chủ điểm: Nước, mùa hè và các hiện tượng tự nhiên

Từ ngày 23/4/2012 đến ngày 4/5/ 2012 trẻ sẽ học được những nội dung sau bằng tiếng  Anh.

Nội dung
Thời gian

Mục tiêu

Từ mói

câu

TUẦN 1

(23/4- 27/4/2012)

- giúp các bé tìm hiểu về nước và một số hiện tượng tự nhiên.

1. water: nước

2. rainy: trời mưa

3. sunny: trời nắng

4. snow: tuyết

5. windy: trời cógió

6. thunder: sấm

7. lighting: tia chớp

8. volcano: núi lửa

9. sunset: hoànghôn

What is it today?

It’s rainy/sunny/windy.

( hôm nay trời thế nào?

Trời mưa/nắng/ có gió)

TUẦN 2

(30/4-4/5/2012

- giúp các bé tìm hiểu về mùa hè.

- Ôn lại cho bé các từ mới đã học trong chủ điểm.

1. summer: mùa 

2. hot: nóng

3. sea: biển

4. beach: bãi biển

5. swim: bơi

6. holiday:  nghỉ

What is this?

It’s sea/ beach...

Đây là gì?

Đây là biển/ bãi biển...


Chú ý: Bố mẹ về nhà giúp các con đọc lại và học thuộc các từ mới, đồng thời chơi trò chơi đố vui các từ mới các con đã được học bằng tiếng Anh.

Sentences:

What is it today?

It’s rainy/sunny/windy.

( hôm nay trời thế nào?

Trời mưa/nắng/ có gió)

What is this?

It’s sea/ beach...

Đây là gì?

Đây là biển/ bãi biển...

Chúc các bé học tốt!


CÁC TIN TỨC KHÁC
1