Học tiếng Anh - Chủ điểm: Trung Thu

Tháng

Nội dung giảng dạy

Mục tiêu

9/9-4/10

 Topic: Mid-Autumn and kindy garden

Chủ điểm: trung thu

Vocabulary:

+ Mid- Autumn Festival, Moon, Moon-cake, star, sky, lantern, candy, candles,moon, star, sky

Structure:

+ I like +…

Bài hát: Twinkle, twinkle, little star

Chủ điểm: Trường mầm non

-Vocabulary:

+ School, classroom, teacher, crayon, toys, pencil ,book, puppet

-Structure:

+ This is my…(classroom, school…)

+  A  book/ crayon/ puppet.

     Thank you!

     You’re welcome!

Bài hát: Hello teacher

 

Sau khi hoàn thành chương trình  chủ điểm trung thu, các bé biết được

- Từ vựng:

+ Tết trung thu, mặt trăng, bánh trung thu, ngôi sao, bầu trời…

- Cấu trúc:

+ Con thích…

Từ vựng:

+ Trường học, lớp học, bút sắp màu, đồ chơi, bút chì, quyển sách, con rối

Cấu trúc:

+ Đây là…của tôi.

+ Đây là lớp/ trường của tôi

+  một quyển sách cho bạn

    Tớ cảm ơn!

   Không có gì!

CÁC TIN TỨC KHÁC
1